Chrome Plugins

Wtyczki Chrome

To kilka wtyczek do Chrome, które zdarzyło mi się napisać: ## [Dancing Blobs](https://chrome.google.com/webstore/detail/dancing-blobs/ppicnefllkbphfkmjbbjccddkpgholhk)

To nic więcej tylko wizualizacja tańczących kul, rytmicznie pulsujących i przemieszczających się w obrębie okna wtyczki.

It's nothing more than a visualisation of dancing blobs - rhythmically pulsating and moving around plugin window. ## [Autoscroll](https://chrome.google.com/webstore/detail/autoscroll/cokfegjeoaflhjkloplfpjgnmlhbfkhp)

To rozszerzenie, które automatycznie przewija strony www. Robi to na tyle wolno, żeby nie przeszkadzało to w czytaniu ale jednocześnie zgrywało się z tempem czytania większości stron. Przewijanie można przyspieszać i zwalniać używając Ctrl+strzałek, a wartości domyślne (także domyślne dla konkretnych stron) można ustawić po kliknięciu w ikonę rozszerzenia.

This extension automatically scrolls webpages. It does it slow enough, not to interrupt reading but at the same time, match your reading speed. Scrolling speed can be adjusted using Ctrl+arrows. Default values (also only for a certain site) can be set by clicking on the extension icon.

Share:

Podaj dalej:

Tweet