Clearly

Jedną z moich ulubionych części Emacsa jest tryb `org-mode`. Jeśli, podobnie jak większość ludzi zamieszkujących Ziemię, nie korzystałaś/eś wcześniej z tego edytora, prawdopodobnie nie masz pojęcia co robi ten tryb. Nic nie szkodzi! Jeśli to czytasz prawdopodobnie masz sprawną przeglądarkę i możesz zobaczyć Clearly w akcji. To edytor tekstowy opierający się o te same założenia co Emacs (z włączonym `org-mode`), ale zrealizowany w postaci strony HTML5!

One of my favourite parts of Emacs is `org-mode`. If you, like most of the people living on the Earth, haven't used this editor before, probably you have no idea, what this "mode" does. Don't despair! If you are reading this, you probably have a decent browser and you can see [Clearly][0] in action. It's a text editor based on the same foundations as Emacs (with `org-mode` turned on), but implemented as a web page!

Kilka analogii wobec Emacsa:

A few analogies to Emacs:

Clearly kusi przede wszystkim:

Clearly tempts by:

[Spróbuj Clearly][0] i jeśli przypadnie ci do gustu, śmiało [forkuj][1]!

[Try Clearly][0] and if you like it, go ahead and [fork it][1]! [0]: http://clearly.pl/ [1]: https://github.com/mafik/Clearly/

Share:

Podaj dalej:

Tweet