Kalkulator podziału czynszu

Rent share calculator

Wystarczy, że każdy uczestnik wyceni, w procentach, każdy z pokoi. Algorytm znajdzie taki przydział pokoi, który maksymalizuje sumę wartości oraz zasugeruje, ile procent powinien zapłacić każdy z uczestników.

Let each participant estimate, how much each room is worth (in %). The algorithm will then find an assignment which maximizes the sum of values and suggest a fair rent for everybody.

Algorytm gwarantuje, że każdy z uczestników będzie zadowolony ze swojego przydziału (zapłaci mniej niż jego wycena).

The algorithm guarantees that each participant will end up happy with their assignment (they'll pay less than their valuation).

Kalkulator zapamięta wprowadzone wartości więc możesz bez obaw zamknąć tą stronę i wrócić tu później.

The calculator will remember entered values so you're safe to close this page and can come back later.

Number of participantsIlość uczestników:

Jeśli chcesz zobaczyć alternatywną metodę (dającą mniej sprawiedliwy podział kosztów ale za to pozbawione zawiści przyporządkowania), zajrzyj [tutaj](http://www.nytimes.com/interactive/2014/science/rent-division-calculator.html "The New York Times: Divide Your Rent Fairly").

If you'd like to check an alternative technique (with less fair prices but envy-free assignments), take a look [here](http://www.nytimes.com/interactive/2014/science/rent-division-calculator.html "The New York Times: Divide Your Rent Fairly").

Share:

Podaj dalej:

Tweet