Wprowadzenie do Freebase

Freebase introduction [PL]

Jeśli jeszcze nie wiesz co to Freebase i jak się to obsługuje, możesz poczytać moje prezentacje:

If you don't know what Freebase is and how to use it, you can read some of my presentations: - [Freebase - Wikipedia w kodzie JavaScript](Freebase - Wikipedia w kodzie JavaScript.pdf) - [Freebase - piszemy aplikację ACRE](Freebase - piszemy aplikację ACRE.pdf)

Share:

Podaj dalej:

Tweet